மென்பொருள் பொறியியலாளர் ஆவதற்கான படிமுறைகள்

அத்தியாயம் 04: உங்களது கனவுத்தொழிலில் களமிறங்குதல்

விரைவில்...

இலங்கையில் இலகுவாக மென்பொருள் பொறியியலாளர் ஆவதற்கான வழிமுறை

இலங்கையிலுள்ள நன்மதிப்புமிக்க நிறுவனத்தில் மென்பொருள் பொறியியல் தொழில் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையான இலவச கற்றல் வளங்களை நாம் வழங்குகின்றோம்


அற்புதமான நேர்காணல் குறிப்புகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகளைக் கொண்ட வாராந்திர செய்திமடலுடன் குழுசேரவும். நாங்கள் ஒருபோதும் ஸ்பேம் செய்யவில்லை!

மென்பொருள் பொறியியலாளர் ஆக..

உங்களுக்கு பேரார்வம் இருப்பதுடன் ஆரம்பத்திலிருந்தே உயர்ந்த சம்பளம் பெற்றுக்கொள்ளவும் விரும்பினால்!